5 september 2020

Ik tekende een wurgcontract

Afgelopen week zette ik mijn handtekening onder iets wat toch een beetje voelt als een wurgcontract. En ik deed het vrijwillig. Nou ja, ik had er eerder vrijwillig voor gekozen en vond dat ik er nu niet meer onderuit kon. Én ik dacht ook, zonder op te zoeken hoeveel, dat het nogal wat zou kosten om te cancelen. Op het laatste moment overwoog ik nog even een kuchje voor te wenden om mezelf meer tijd te geven, maar dat past toch echt niet bij mij.  

Goed nagedacht

Ik dacht dat ik goed over de hypotheek had nagedacht. En dat had ik ook. Ik blogde er eerder over en dacht er na dat blog nog verder over door. Kort door de bocht waren mijn conclusies:
  • Door te leveragen met een hypotheek kan ik meer rendement halen.
  • De risico's zijn voor mij acceptabel.

Doorpakken

Ik had er in het algemeen dus goed over nagedacht en toen ik er eenmaal uit was, wilde ik ook doorpakken. We kozen een hypotheekadviseur en zaten erbovenop om de voortgang erin te houden. Toen kwam het aanbod.

Voorwaarden

Financieel was het aanbod goed te doen, sloot het aan bij mijn eerdere verwachtingen. Qua voorwaarden was het een ander verhaal. De voorwaarden waarvan ik bedacht had dat ze belangrijk waren (extra aflossingsmogelijkheden en zo) waren prima. Maar een aantal andere voorwaarden vond ik best heftig.

Soggende struisvogel

Ik stortte me op één van die voorwaarden, een principieel privacypuntje maar geen dealbreaker. Ik ging er flink over in discussie met Obvion. Een soort combinatie van het oude soggen (studieontwijkend gedrag vertonen) en struisvogelpolitiek: als ik me hiermee bezighield, hoefde ik (nog) niet naar die andere voorwaarden te kijken.

Het zal wel goed zijn (??)

En nu komt het: toen ik klaar was met het privacypuntje dook ik niet meer in de resterende puntjes. Nee, onder het mom van: er zijn honderden* mensen per dag die een hypotheek afsluiten, het zal wel goed zijn, liet ik het erbij zitten.

Wiel uitvinden

Nou vind ik dat soort argumenten in sommige situaties best handig. Ik hoef niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden. Maar op het gebied van financiën maak ik graag mijn eigen analyses (of probeer ik op zijn minst de analyses van anderen te begrijpen). Dat deed ik hier dus niet. Echt slecht, achteraf gezien, zeker voor iemand die zich Mevrouw Money Wenkbrauw noemt.

Wachten

We stemden in met de offerte en vervolgens moesten we lang wachten tot we bij de notaris terecht konden. Ik dacht er niet meer over na (nog steeds die struisvogel). In de loop van afgelopen week, minder dan 24 uur voor de afspraak bij de notaris, kregen we de akte. Ik was aan het werk, had 's avonds verplichtingen en kon die akte dus pas de ochtend van het passeren lezen. 

Wurgcontract

Omdat in die akte een paar rare dingen stonden en werd verwezen naar de algemene voorwaarden bij het bod dat we hadden geaccepteerd, realiseerde ik me dat ik de voorwaarden die ik op het eerste gezicht heftig had gevonden klakkeloos had geaccepteerd en dat ik die dag mijn handtekening ging zetten onder een wurgcontract. [dramamodus uit].

Niet trots

Ik ben niet trots op dit proces. Het hoort wel thuis op dit blog, want het is onderdeel van mijn ontwikkeling op financieel gebied. Het leert me in ieder geval dat ik kritisch moet blijven op hoe ik dingen aanpak.

En toen?

Ik heb de notaris die dag nog een paar vragen gesteld (kom ik op terug) en de volgende dag gedaan wat ik eerder had moeten doen: alle voorwaarden die ik heftig vind op een rijtje gezet. Ik ben er nog niet uit of ik, als ik opnieuw mocht kiezen, niet meer voor een hypotheek zou gaan. Ik weet nu in ieder geval wel beter waar ik aan toe ben. 
Ik ben niet verschrikkelijk ongerust. Ik heb vertrouwen dat het goed gaat, en doordat ik nu beter weet waarvoor ik getekend heb, kan ik goed in de gaten houden wat het in de praktijk voor ons betekent. Het was dom, maar ik reken op een portie geluk en houd m'n ogen open voor signalen dat het toch niet zo goed gaat.


*Ik heb even opgezocht of dit wel klopt. In 2019 waren er meer dan 400.000 hypotheekaanvragen. Dus het zijn er nog meer, hoewel ik niet weet of elke aanvraag ook leidt tot het sluiten van een hypotheek.

4 september 2020

Een hypotheek; best heftig

Een hypotheek op je huis vestigen is een groot ding. Je geeft een deel van je rechten en vrijheden verbonden aan het eigendom van je huis op. Daar krijg je ook wel wat voor terug: een flinke geldlening. Het is niet zo gek dat de geldgever die de lening verstrekt in ruil daarvoor zekerheden wil. Niet gek, maar wel heftig voor jou. En daarnaast zijn er ook nog voorwaarden die ik wel gek vind.

Obvion, maar dat is maar een voorbeeld

Ik bespreek hier de voorwaarden die ik beklemmend vind van onze hypotheek. Wij hebben gekozen voor een hypotheek bij Obvion en dat zijn dus ook de voorwaarden die ik bespreek. Ik vermoed dat veel van deze voorwaarden bij andere hypotheekverstrekkers vergelijkbaar zijn en dat je overal waar hieronder Obvion staat een andere hypotheekverstrekker in zou kunnen vullen. Ik heb dat voor deze blogpost niet gecontroleerd.

Mijn punt is niet dat Obvion een enge hypotheekverstrekker is. Mijn punt is, dat een hypotheek – los van de verstrekker - best wel heftig is.

Rechtstelsel

Ik ga in dit artikel uit van wat in de voorwaarden staat. Ik weet dat we in Nederland een heel aardig rechtstelsel hebben, en dat een rechter naar redelijkheid en billijkheid kijkt. Maar voor je bij een rechter bent, moet er nogal wat gebeuren en in die tussentijd kan Obvion schermen met deze voorwaarden. Ik heb er per slot van rekening zelf mijn handtekening onder gezet.

Onredelijk

Ik verwacht niet dat Obvion ons onredelijk zal behandelen. Maar Obvion stelt wel voorwaarden die in mijn ogen onredelijk zijn en waar Obvion zich op kán beroepen, zeker omdat mijn handtekening eronder staat.

Logische voorwaarden

Eerst maar even het min of meer logische:

Obvion mag het onderpand verkopen als de hypotheekgever de verplichtingen niet nakomt.

Obvion mag dus ons huis verkopen als we niet aan de verplichtingen voldoen. Dat vind ik logisch: als we niet terugbetalen, mag Obvion ervoor zorgen dat het het uitgeleende geld terugkrijgt. Dat is de essentie van een hypotheek. Logisch dus, maar wel heftig.

Opbrengst maximaliseren

Wat ik minder logisch vind: nergens in de voorwaarden worden voorwaarden aan die verkoop gesteld. Nergens staat bijvoorbeeld dat Obvion zich in alle redelijkheid zal inspannen om de opbrengst van de verkoop te maximaliseren, nergens staat dat de verkoopprijs gerelateerd moet zijn aan de geldende marktprijs (de omstandigheden in aanmerking genomen). 

Jantje van Leiden

Obvion kan zich er qua verkoop met een Jantje van Leiden vanaf maken. Alle schuld die overblijft na de verkoop, blijft gewoon mijn schuld. Natuurlijk is het ook in het belang van Obvion dat de verkoopprijs goed is, maar al het risico ligt bij mij. En ook eventuele overwaarde die eenvoudig gerealiseerd had kunnen worden, maar die Obvion niet realiseert, ben ik kwijt.

Ook minder logisch: nergens in de voorwaarden staat iets over een proces tussen het niet nakomen van verplichtingen en het verkopen van de woning. Ik zou het wel redelijk vinden om daar zaken over vast te leggen in deze voorwaarden of te verwijzen naar waar daar dingen over vastliggen. Iets over proportionaliteit, het versturen van een herinnering en bijbehorende termijnen, bijvoorbeeld

Wc-pot vervangen

In het verlengde van het verkooprecht van Obvion: Obvion mag zich bemoeien met het onderhoud van ons huis en hoe we verzekerd zijn. Obvion bepaalt dat wij ons eigen huis niet mogen verhuren. Als we een nieuwe wc-pot willen plaatsen, moeten we strikt genomen toestemming vragen aan Obvion.

Allemaal logisch omdat het invloed kan hebben op de waarde van ons huis en dus op hoe zeker het is dat Obvion zijn geld terugkrijgt. Hoe logisch ook, wel heftig. En ook hier mis ik voorwaarden. Er worden bijvoorbeeld geen randvoorwaarden gesteld aan de prijs-kwaliteitverhouding als Obvion besluit onderhoud te laten uitvoeren. Uiteraard zijn de kosten voor ons.

Voorwaarden uit de Algemene Voorwaarden die ik onredelijk vind:
Taxeren, inspectie en bezichtigen

Artikel 2 Verplichtingen van de hypotheekgever
De hypotheekgever moet 1. het onderpand 
op eigen kosten laten (her)taxeren als Obvion dat nodig vindt.

Ik zou het redelijk vinden een maximale frequentie te verbinden aan verplicht hertaxeren zonder aanleiding. Obvion kan ons hiermee flink op kosten jagen.

De hypotheekgever moet Obvion of haar gevolmachtigde voor inspectie en (her)taxatie altijd vrije toegang geven tot het onderpand.

Dat is nogal een inbreuk op onze privacy en ons eigendomsrecht. Er staat ‘altijd’ en ‘vrije toegang’. Dat betekent in principe dat het niet uitmaakt of het moment ons uitkomt of niet. Obvion mag altijd, zonder aankondiging en zonder aanleiding, ons huis komen inspecteren. Wat ‘vrije toegang’ precies inhoudt, kan ik niet vinden, maar het klinkt niet alsof er erg veel beperkingen aan zitten. Dat gaat ver. Zelfs als verhuurder (en dus eigenaar) van een woning heb je dat recht niet.

Artikel 7 Gedwongen verkoop van het onderpand
3. De hypotheekgever is verplicht belangstellenden in staat te stellen het onderpand te bezichtigen op door Obvion vast te stellen dagen en tijden.

Ik zou het redelijk vinden als overleg vereist zou zijn over de dagen en tijden. Ik snap dat Obvion bij gedwongen verkoop uiteindelijk moet kunnen afdwingen dat belangstellenden het pand kunnen bezichtigen op een redelijk moment. Het zou gewoon netjes zijn om af te spreken dat hierover in eerste instantie moet worden overlegd.

Overigens staat in dit lid niet dat het om gedwongen verkoop gaat, terwijl dat in andere leden van dit artikel wel expliciet staat, naast de vermelding in de kop. Ik denk dat het voldoende is dat het in de kop staat, maar een vreemd verschil is het wel.

Berekeningen

Artikel 16 Hoe berekenen we het rentetarief voor de geldlening?
Obvion kan de manier waarop wij de rente berekenen en de valutadatum aanpassen.

Obvion kan dus eenzijdig de manier van rente berekenen aanpassen. Best raar, omdat ik instem met een aanbod waar de manier waarop Obvion de rente berekent onderdeel van is.

(Als tekstcorrector valt mij op dat ze hier in de derde persoon enkelvoud en de eerste persoon meervoud over zichzelf spreken. Maar dat is alleen maar een beetje slordig in zo'n officieel document, niet onredelijk.)

Direct opeisen

Artikel 24 Wanneer kan Obvion uw geldlening direct opeisen?
1. In de volgende gevallen kan Obvion de geldlening direct opeisen. Obvion hoeft u daarvoor niet eerst in gebreke te stellen of aan andere eisen te voldoen.
a. U of een derde-hypotheekgever doet niet (op tijd) wat u of een derde-hypotheekgever met Obvion heeft afgesproken. U komt bijvoorbeeld uw verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden niet (op tijd) na.

Zonder op de andere gevallen in te gaan: Obvion kan de geldlening dus direct opeisen als zij vinden dat ik me niet aan de afspraak houd. Ze hoeven me daarvan niet op de hoogte te stellen of zo. Daarmee krijg ik niet de kans aan te tonen dat ze zich vergissen of de kans om de fout te herstellen.

Obvion kan ook de geldleing direct opeisen als één van de hypotheekgevers overlijdt. Hier worden geen extra omstandigheden / voorwaarden bij genoemd. Dus ook als je partner overlijdt en jij kunt de lasten nog makkelijk betalen en doet dat ook, mogen zij toch direct het hele bedrag opeisen. Dat klinkt onredelijk toch?

Nog meer berekeningen

3. Heeft Obvion een leningdeel opgeëist? Dan moet u direct:  
c. een eventuele vergoeding en kosten aan Obvion betalen. De eventuele vergoeding die u moet betalen, is een vergoeding voor het renteverlies dat Obvion heeft en wordt berekend aan de hand van de berekening in artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden. Obvion hoeft u daar niet om te vragen.


Strikt genomen komt dit erop neer dat ik mogelijk zelf moet berekenen welke vergoeding ik moet betalen. Of gaan ze me die berekening wel toesturen terwijl ze niet vragen om het te betalen? Wat gebeurt er als ik dit vergeet en zij er niet om vragen? Dan ben ik, zonder dat ik me daarvan bewust ben, in gebreke. Ik zou het redelijk vinden als ze dat (en het bedrag waar het om gaat) aan mij moeten melden.

Kosten

Artikel 26 Wie betaalt de belastingen en de kosten?
1. De hypotheekgever betaalt: 
c. Alle kosten die Obvion maakt in verband met behoud, onderhoud en instandhouding van het onderpand.

Op zich lijkt dit niet onredelijk, maar er worden geen voorwaarden aan het maken van die kosten gesteld. Als Obvion onnodig onderhoud pleegt aan het pand, moet ik dat dus ook betalen. Dit is een voorbeeldje. In het artikel staan nog veel meer kosten die ik moet betalen, zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan hoe terecht het is dat die kosten gemaakt worden.

Rentevaste periode

Artikel 27 Wat geldt voor een rentevaste periode?
De eerste rentevaste periode gaat altijd in op de eerste dag van de maand waarin Obvion het geld heeft overgemaakt naar de notaris.


Dus als Obvion op de 31e het geld overmaakt naar de notaris (mind you, dan is het nog niet bij mij), gaat de rentevaste periode in op de 1e van die maand? Niet redelijk, vind ik.

Adviseur

Artikel 34 Informatie en online communicatie
7. Obvion houdt uw adviseur op de hoogte van het verloop van uw geldlening.

Dat wil ik helemaal niet en – in tegenstelling tot wat Obvion lijkt te denken - hoeft dat wettelijk gezien ook helemaal niet. Klachten over Obvion moeten ook via de adviseur lopen. Dat wil ik helemaal niet. Op basis van een advies ga ik een zakelijke relatie aan met Obvion. Dan heb ik een relatie met Obvion en wil ik me direct tot Obvion kunnen wenden als ik een klacht over Obvion heb. Als ik me niet aan de afspraken houd, gaat Obvion ook niet eerst verhaal (en geld) halen bij de adviseur.

Hier kom ik nog op terug.

Schuldig tot we het tegendeel bewijzen

Artikel 35 Bewijskracht administratie Obvion
Een door Obvion ondertekend uittreksel uit haar administratie geldt tegenover u als volledig bewijs. Tenzij u tegenbewijs kunt leveren.

Dit voelt een beetje WC-eend aan (Weet u nog, die reclame? Wij van WC-eend adviseren WC-eend).

Uit de hypotheekakte
Eens een hypotheek, altijd ...

Tot zekerheid voor de terugbetaling van al hetgeen geldgever blijkens zijn administratie nu of in de toekomst van geldnemer te vorderen heeft of zal hebben uit welke hoofde ook … verleent hypotheekgever … recht van eerste hypotheek op het navolgende registergoed.

Strikt genomen staat hier dat ik recht van hypotheek verleen aan Obvion op mijn huis voor alle schulden die ik ooit bij ze zou hebben. Dus ook al hebben we onze hypotheek al lang afgelost en neem ik ooit een persoonlijke lening bij Obvion, dan kunnen zij op basis van deze bepaling ineens komen aanzetten met dit recht van hypotheek.

Maar

Geldgever kan door opzegging de aan hem verleende hypotheek en/of pandrechten geheel of gedeeltelijk beëindigen.

Obvion kan de hypotheek dus eenzijdig beëindigen. Daar worden geen voorwaarden aan verbonden. Als wij de hypotheek willen beëindigen zijn daar wel degelijk voorwaarden aan verbonden.

Kortom

Het is nogal wat zo'n hypotheek.

En nee: niemand heeft me gedwongen mijn huis 'op hypotheek te leggen'. (Ik gebruik hier even een oude (?) Monopolyterm, omdat ik het verwarrend vind dat degene die de lening (en dus het geld) krijgt, de hypotheek geeft. Als je goed naar de betekenis kijkt, klopt het en is het logisch, maar ik struikel er altijd over; dank Lidwien voor het seintje).

En ja: ik was er zelf bij toen ik mijn handtekening zette (daarover later meer).

Nogmaals: ik verwacht niet dat het zo'n vaart zal lopen en ik verwacht niet dat Obvion ons onredelijk gaat behandelen, maar ja, het zijn wel de echte voorwaarden die vastliggen hè?

19 juli 2020

Een bod onder de vraagprijs

Geen uitzondering

Nadine moest lachen toen ik vorige week schreef dat we op een huis hadden geboden en dat ons bod onder de vraagprijs lag. Ik snap die reactie wel. Er gaan bijna geen huizen weg onder de vraagprijs, zeker niet in de randstad. Deze huizen bleken daarop geen uitzondering te zijn.

Koopcontract getekend

Toch heeft Meneer Money Wenkbrauw inmiddels het koopcontract voor één van de twee huizen getekend en wachten we nu met smart op de datum van de overdracht bij de notaris. Dat ging zo:

(Z)onder voorbehoud van financiering

Op dinsdagmiddag werd Meneer gebeld door de verkopend makelaar. Dat er een hoger bod lag, maar dat de verkoper ook erg geïnteresseerd was in het bod van Meneer omdat hij geen voorbehoud van financiering had gemaakt. Degene met het hogere bod had dat wel gedaan. De verkoper wilde daarom liever met Meneer in onderhandeling.

Businesscase

Dankzij het bod zonder voorbehoud kregen we informatie over het hoogste bod. We hebben vervolgens opnieuw naar de cijfers gekeken, want het zou wel fijn zijn als we het huis konden kopen, maar de businesscase van de verhuur moest wel blijven kloppen. Ook met een iets hoger bod dan Meneer oorspronkelijk gedaan had, was (en is!) het verwachte rendement nog heel goed (en het risico acceptabel).

Businesscase
Businesscase


Net boven de vraagprijs

De prijs die ze uiteindelijk overeengekomen zijn, is wat hoger dan de vraagprijs en iets lager dan het hoogste bod. Zo hebben we in deze tijd, dankzij een bod onder de vraagprijs, toch vrij snel een huis kunnen kopen, tegen een prijs die weliswaar boven de vraagprijs ligt, maar wel scherp is.

Verhuurinkomsten

Het scheelde dus heel veel dat we geen voorbehoud van financiering hoefden te maken. Natuurlijk hadden we door kunnen zoeken naar het huis met het perfecte rendement, maar elke maand dat we aan het zoeken zijn, kunnen we niet verhuren en 'missen' we dus verhuurinkomsten. Omdat de huizen met een goede prijs-kwaliteitverhouding als warme broodjes over de toonbank gaan, hebben we besloten niet verder te zoeken.

Dus nu hopen we dat de notaris snel tijd maakt voor de overdracht.

PS Wie koopt dat huis nou?

Ik goochel hierboven een beetje met Meneer en 'wij', dat zit zo:
Meneer betaalt dit verhuurhuis. De huuropbrengsten zijn straks ook voor hem. Maar het proces van bezichtigen en kopen doen we samen. Met z'n tweeën weet en zie je nou eenmaal meer, en bovendien vinden we het ook gewoon leuk om samen te doen. Omdat we naar rato van inkomen bijdragen aan onze gezamenlijke rekening, heb ik indirect ook profijt van deze inkomensstijging van Meneer.

12 juli 2020

"Hoe word je rijk?"

We hingen een avondje in onze danszaal. We speelden een potje pool, we dansten wat, we dronken een glas champagne, discolichten aan; u kent het wel. Nou ja, een beetje vreemd is het wel natuurlijk en dat is waarom we dat glas champagne dronken: om te vieren dat we ontzettende lucky bastards zijn.

Is dit helemaal van u?

Twee jongens van een jaar of 16 trekken van buiten de aandacht. Ik maak een raam open. "Wat bent u aan het doen?" vraagt de krullenbol van het stel. Op dat moment waren we boxen in de wall of sound aan het herconfigureren (het was romantischer dan het klinkt). Dus ik zeg iets over boxen aansluiten. "Is dit helemaal van u?" Hij wijst van de grond naar ons dak. "Ja," zeg ik.

Wall of sound


Hoe word je zo rijk?

"Dan bent u vast heel rijk. Hoe word je zo rijk? Hard werken? Wat voor diploma heeft u?" Dan - ik weet niet waarom, misschien denkt hij dat die laatste vraag te moeilijk was - voegt hij eraan toe: "Dat is vast héél lang geleden." Hij legt veel nadruk op 'heel'. Zijn vriend geeft hem een stomp. Meneer Money Wenkbrauw komt er luid lachend bij staan.

Een auto is geen investering

Ik vertel hem dat we 44 zijn en ingenieur en dat hard werken niet de manier is om rijk te worden. Je moet het vooral slim aanpakken, investeren. "Een auto is geen investering he?" Klopt! Meneer vertelt over zijn bedrijfje, dat hij dat met wat geluk goed heeft kunnen verkopen, dat hij daar best wel wat geld aan over heeft gehouden, maar dat hij er pas rijk van werd toen hij na een paar jaar besefte dat er iets met dat geld moest gebeuren.

Youtube

De jongens stellen nog een paar slimme vragen, over risico bijvoorbeeld en hoe het nou echt moet. We raden ze aan dingen op te zoeken "op youtube" hoor ik mezelf zeggen en meteen vraag ik me af of dat hopeloos ouderwets is. Het lijkt mee te vallen. Ergens verderop in het gesprek, krijgen we nog wel te horen dat we al flink in de reservetijd leven (niet zijn formulering); na de 30 zou je leven voorbij zijn (wel zijn formulering). Ze concluderen overigens aangenaam verrast dat het meevalt; na je 30e kun je blijkbaar ook nog leuke dingen doen, zoals klooien met boxen bij het licht van je discolampen.

Van elke euro die je verdient

We vertellen ze dat je ergens moet beginnen, dat (hard) werken wel een goed begin is, en dat je dat van elke euro die je verdient geld opzij moet zetten om te investeren. Ik denk aan onze buurjongen en merk op dat het gewoon wel handig is je diploma te halen. Dat zijn ze zeker van plan. (Gelukkig.) Maar ze verdienen nu zo weinig, geld opzij zetten kan echt niet, en bovendien met zo weinig geld kun je echt niet investeren.

Snel rijk worden

Dat is de cue voor onze volgende tip: "Snel rijk worden, kan niet. Wat je vooral nodig hebt, is tijd. Komt het even goed uit dat jullie nog jong zijn. Wen jezelf eraan van elke euro die er binnenkomt, wat opzij te zetten, begin met 10 cent. 10 cent is niet veel, maar een prima begin."

Aanbellen

We praten nog wat, bijvoorbeeld over beginnen met investeren met kleine bedragen. Ze komen er zelf mee, dat dat misschien niet zo erg is, omdat je in het begin misschien wel fouten maakt. Uiteindelijk sluiten we af met de herhaling dat ze dingen op moeten zoeken over investeren "en bel over een paar weken dan een keer aan op een middag, dan praten we erover door." 
Ik hoop van harte dat ze aanbellen. Nog iets om op te wachten.

11 juli 2020

Wachten op de hypotheek, banken en een huis

Er is een periode van wachten aangebroken. Nou ja, ik hoop dat 'periode' overdreven is en dat het wachten grotendeels beperkt blijft tot een paar dagen.

Hypotheekdossier met coronaverklaring

Sinds maandag ligt ons dossier, inclusief coronaverklaring, bij de bank. In die verklaring staat dat wij verwachten dat we ondanks wat er allemaal aan de hand is onze baan houden. Je moet de coronaverklaring ook invullen als je een vaste baan en werkgeversverklaring hebt.

Bewustwording

Het is meer een bewustwordingsdingetje dan dat ze daar rechten aan kunnen ontlenen. Kunt u straks uw hypotheek nog betalen? Gelukkig konden wij allebei volmondig 'ja' antwoorden. Niets is zeker, maar we hebben het tijdens de lockdown allebei drukker dan normaal gehad op ons werk en de bedrijven waar we werken zijn slim op de veranderende omstandigheden ingesprongen. (En we hebben ons werk niet echt nodig om de hypotheek te kunnen betalen.)

Van voorbeeldofferte naar hypotheekofferte

Wij hebben ingestemd met de voorbeeldofferte van de bank en daar zijn ze nu aan het beoordelen of ze ons echt een aanbod willen doen, of ze de echte hypotheekofferte willen sturen. De adviseur heeft aangegeven dat dit ongeveer een week zou duren, misschien iets langer omdat het - ook bij de banken - druk is. Met een beetje geluk krijgen we na het weekend antwoord.

Banken

Behalve de bank die onze hypotheekaanvraag goed moet keuren, wachten we op nog twee andere banken: slaapbanken die we besteld hebben. De banken zijn bedoeld voor onze nieuwe logeerkamer die op termijn misschien ook wel airbnb-kamer wordt.

Comfortabel

Oorspronkelijk zouden we één slaapbank bestellen, maar we konden eigenlijk geen mooie en betaalbare vinden van de goede afmetingen. Een bed van 1,20 bij 1,90 vinden we zelf niet echt comfortabel voor ons tweetjes en dat willen we dus ook onze gasten niet aandoen.

Constructie

We waren al een constructie aan het bedenken die we achter de bank konden plaatsen waarmee we het bed konden vergroten, toen we ineens voor een heel goede prijs twee eenpersoonsslaapbanken vonden, slaapfauteuils eigenlijk. Ze passen prima in ons interieur, zien er op de plaatjes comfy uit en leveren twee bedden op van 1,00 bij 1,98.

Slaapfauteuil

Negatieve reviews

Het enige nadeel is dat ze uit Italië moeten komen én dat er nogal wat reviews waren waarin klachten stonden over de bezorging. We hebben flink getwijfeld en het er uiteindelijk toch maar op gewaagd, ook al omdat klanten wel heel tevreden lijken over de producten (als ze eenmaal geleverd zijn). We hebben betaald met creditcard zodat het verzekerd is als er niets geleverd wordt. Volgens de site zouden ze aanstaande dinsdag geleverd worden. Fingers crossed.

Verhuurhuis

Afgelopen week hebben we drie woningen bezichtigd. Op twee daarvan hebben we een bod gedaan. We hebben bij allebei onder de vraagprijs geboden. Niet omdat we ervan overtuigd zijn dat er niemand hoger gaat bieden, maar omdat we een bod altijd baseren op de businesscase, hoger gaan we niet. We hoeven geen voorbehoud van financiering te maken. Wie weet helpt dat, we moeten een beetje geluk hebben.

Het geluk een beetje helpen

Ondertussen plannen we gewoon nieuwe bezichtigingen in, want als we vaker een bod kunnen doen, wordt de kans op geluk groter. Je moet je geluk zo veel mogelijk helpen natuurlijk. We verwachten begin van de week al reactie op de boden die we uitgebracht hebben, dus ook hier: fingers crossed. Alle vertrouwen dat het goedkomt; we willen doorpakken maar hebben geen haast.

5 juli 2020

Extra uitgaven

Half april besloot ik een pauze in te lassen in het zoveel mogelijk besparen. Ik zou nog maximaal € 500 per maand sparen. Wat kocht ik in die tijd, wat niet strikt noodzakelijk was of waarop ik had kunnen besparen?

Bloes + mondkapje

Bij een lokaal 'atelier' kocht ik een zomerbloesje met bijpassend mondkapje voor 35 euro. Ik had niet per se een bloesje nodig, hoewel ik vier bloesjes met korte mouwen niet overdreven veel vind.

Een mondkapje heb ik wel nodig, bijvoorbeeld voor in het openbaar vervoer. Het had goedkoper gekund, maar ik vind het een goede deal voor een eerlijk gemaakt product, gekocht bij een lokale ondernemer.

Mondkapje

Telefoonhouder voor op m'n fiets

Iets minder verantwoord, want gekocht bij Action voor veel te weinig geld (iets meer dan 2 euro, made in China): een houder voor mijn telefoon voor op de fiets.

Ik presteer het om met en zonder google maps te verdwalen, maar mét net iets minder vaak. Eerder had ik een tasje aan mijn stuur met een kijkvenster voor mijn telefoon. Dat werkte niet al te best en is bovendien kapot.

Laatst heb ik nog gefietst met m'n telefoon in m'n broekzak, waar ik hem af en toe illegaal - want al fietsende - uithaalde. Toen bleek dat de gps van mijn telefoon het niet doet in mijn broekzak. Dat kwam de snelheid, lol en route niet ten goede.

Omdat ik zoveel mogelijk de fiets neem in plaats van het openbaar vervoer of de auto, heb ik zo'n ding echt wel nodig. Ik denk niet dat het goedkoper te vinden is, zeker niet voor de kwaliteit die het lijkt te hebben. Eigenlijk hoort hij niet in dit rijtje thuis, maar ik denk dat ik zonder het voornemen wat meer uit te geven nog een tijdje doorgemodderd had.

Woeste Willem (2x)

Ik kocht twee keer het prentenboek Woeste Willem bij de lokale boekhandel via de actie Geef een prentenboek cadeau. Niet noodzakelijk, wel goedkoop (slechts € 2,50!) en goed. Ik vind het een geweldige actie. Een van de exemplaren ging in de doos voor Bliep, de andere heb ik eerst zelf gelezen en staat nu in de kast te wachten op jeugdige visite.

Woeste Willem

Voordeelurenabonnement

Afgelopen maanden heb ik nauwelijks gebruik  kunnen maken van mijn voordeelurenabonnement bij de NS. De komende maanden ga ik dat waarschijnlijk ook veel minder doen dan normaal. Ik had mijn abonnement op kunnen zeggen. Maar het lijkt mij dat de NS het al zwaar genoeg heeft. Omdat ik goed openbaar vervoer belangrijk vind, heb ik niet opgezegd.

Endowmenteffect

Overigens is het nog wel interessant dat, als ze met een collectebus voor de NS aan de deur hadden gestaan, ik waarschijnlijk minder had gegeven dan het me nu gekost heeft. Dat heeft te maken met het endowmenteffect, oftewel het eigendomseffect. Ik zal daar binnenkort eens een blogpost over schrijven.

Broodje worst

Op de ochtend dat ik eindelijk weer eens een dagje zou gaan helpen in de boekhandel, besloot ik dat ik geen lunch mee zou nemen, maar dat ik wat in de stad zou gaan halen. Die middag haalde ik voor 5 euro een broodje worst voor mijn collega en mij bij de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij. Niet noodzakelijk, maar ook niet heel duur, en ik hoop dat de winkel blijft, ook al is hij niet meer zo Hollands.

Horeca

Meneer en ik gaven sinds de horeca weer open is, daar meer uit dan normaal. Even deze lokale ondernemers ondersteunen was geen straf! In m'n eentje gaf ik meer uit dan normaal terwijl ik publiek was bij het eerste optreden dat de band waarin Meneer speelt weer mocht geven.

Een net iets duurder cadeau 

Meneer was jarig. Ik vond een leuk cadeau, dat eigenlijk wat te duur was. Maar hee, de economie ondersteunen en de liefde van mijn leven blij maken, vond ik dit keer een goede reden om het wel te doen. En oké, het was ook een beetje voor mijn eigen plezier. Het was namelijk een pak en ik zie hem nou eenmaal graag in bijzondere pakken.

Kunstkaarten

Ik heb nog genoeg kaarten met kunst erop in mijn kaartenbakje staan. Blijkbaar verstuur ik die toch niet zo vaak. Maar ons museum bedacht een geweldig actie: troostkunst. Ik bestelde een gratis poster en een setje kaarten voor 15 euro, en ik nam me voor ze dit keer echt te versturen. Aan dat laatste moet nog gewerkt worden, de teller staat op nul.

Sokken

Sokken brengen mij dagelijks geluk. Elke ochtend kies ik met veel plezier twee exemplaren uit en gedurende de dag is er eigenlijk altijd wel een moment waarop ik mijn sokken zie en ten minste even moet glimlachen. Ik heb een flinke collectie bijzondere sokken; uitbreiding was niet noodzakelijk (in tegendeel). Maar ik kocht ze toch en bestelde meteen even een paar boxershorts zonder gaten voor Meneer.

(Eetbare) plantjes

Samen kochten we plantjes voor in ons plantenbankje: lavendel, een roosje, sla, kruiden, kamille en nog wat leuke plantjes met bloemetjes waar ik de naam nu al niet meer van weet. Niet noodzakelijk, maar wel leuk, lekker en na een tip van onze buurman voor een goed en goedkoop tuincentrum in de buurt niet al te duur. Wij, talloze voorbijgangers, én een enkele bij en rups, hebben er al veel plezier van gehad. We kijken uit naar de vlinders.

Spaarbedragen

Eind april mei en juni spaarde ik 500 euro. Minder vind ik toch lastig, merk ik, maar over juli gaat het misschien wel lukken. (Alsof het een prestatie is.)

27 juni 2020

Hypotheekadvies, het vervolg

Na een niet al te moeilijke afweging, kozen we voor De Hypotheker. Meneer belde hem met het heuglijke nieuws, ondertekende de opdracht en ... vervolgens hoorden we niets. 

Belletje

Na een week waagde ik er een belletje aan. Onze hypotheekadviseur was in gesprek, maar de jongeman die de telefoon opnam zou uitzoeken wat de stand van zaken was en hij, óf onze adviseur zou ons terugbellen. In plaats daarvan kregen we een account.

Account met toelichting

Er zat een keurige toelichting bij het account dus dat was niet zozeer het probleem. Wel baalde ik ervan dat we niet direct na het toesturen van de ondertekende opdracht dat account hadden gekregen. De adviseur had tijdens het kennismakingsgesprek al onze gegevens al in zitten tikken, dus ik stel me zo voor dat het niet meer was dan een druk op de juiste knop.

Documenten aanleveren

Het leek me niet zinvol om daarover te gaan zitten mokken. We hadden wel wat beters te doen: maar liefst 18 documenten moesten we aanleveren. Aan de slag dus! Een groot deel (contracten, werkgeversverklaringen, UWV-verzekeringsbericht etc.) hadden we al digitaal klaarstaan . Maar er zaten een paar lastige tussen:

Bewijs van eigendom

Tot ons eigen ongeloof bleken we het bewijs van eigendom van ons huis niet digitaal te hebben. De papieren versie moest ergens op zolder liggen. 

Bewijs van eigendom

Ondanks dat er nog troepies spullen bijgekomen zijn sinds deze foto, vond ik hem toch vrij snel. Inscannen en uploaden maar.

Paspoorten

We moesten een kopie van onze paspoorten uploaden. Volgens de instructie mochten we geen informatie onleesbaar maken. Dat mogen ze niet vragen; de bank die de hypotheek straks gaat verstrekken mag dat wel, maar de adviseur niet. We besloten omwille van de snelheid niet principieel te doen. Wel markeerden we de plaatjes met de datum en voor wie ze bedoeld waren.

Nog een belletje

Volgens dezelfde instructie hoefden we maar 1 pagina uit het paspoort te uploaden als het bsn op de pagina met de foto stond. Dat stond het, maar de uploads werden afgekeurd, zonder toelichting. Ik belde en kreeg te horen dat ze toch twee pagina's wilden. We vonden het onzin, maar besloten door de hoepel te springen. Opnieuw scannen, markeren en doorrr.

Klantprofiel en hypotheekkennis

We moesten een vragenlijst invullen. De vragen werden aangeleverd in een onbewerkbare pdf. Na een telefoontje kregen we de Word-versie. Die was duidelijk niet bedoeld om digitaal in te vullen (niet-aanvinkbare hokjes die ook nog eens op verschillende manieren waren gemaakt, idem voor tekstvakken). We moesten dus verschillende workarounds verzinnen. We maakten ons er maar vrolijk om.

Online invulformulier

Een beetje verbaasd waren we wel. Dit was niet helemaal wat we van zo'n grote landelijk opererende hypotheekadviseur verwachtten. Waarom niet een online-invulformulier in het account? Nou, we werden op onze wenken bediend: toen we alles hadden geüpload, bleek de volgende stap de online-variant van het klantprofiel. Zonder invullen konden we niet verder, maar we hadden net 15 pagina's met vrijwel dezelfde vragen beantwoord en ik had geen zin om het nog een keer te doen; ook al omdat de volgorde door elkaar gehusseld was, dus kopiëren en plakken zou toch even duren.

Belletje nummero vier

Ik pakte mijn telefoon maar weer. 
"O, zit dat er dubbel in? O, ehm, het systeem is nieuw, ziet u."
Dat verklaarde een hoop. Gelukkig kon de medewerkster die ik aan de lijn had het wel omzeilen en ons dossier op compleet zetten zodat de adviseur er verder mee zou gaan. Dat kon ik niet terugzien in ons dashboard; daar bleef de aanmoediging staan om alles in te vullen, maar ze verzekerde me dat het zo goed was.

Belletje nummero vijf

Na een week stond de aanmoediging er nog. Weer waagde ik er een belletje aan. En weer was onze hypotheekadviseur in gesprek en zouden we teruggebeld worden. Dat gebeurde: of we misschien toevallig tijd hadden om even langs te komen? Toevallig wel. 

Hypotheekaanbieder gevonden

En toen ging het snel. De adviseur nam wat details met ons door en beantwoordde een paar kleine vragen die we hadden. Hij had van tevoren met twee banken gebeld waarvan hij dacht dat we er kans maakten op een hypotheek, en onze situatie en wensen uitgelegd. De eerste bank wilde er niet aan beginnen, de tweede (Obvion) wel. Omdat deze bank een concurrerend rentepercentage rekent en goede voorwaarden biedt, passend bij onze wensen, had hij niet verder gebeld.

Startblokken

Hij liet berekeningen van verschillende rentevaste periodes en wel of niet aflossingsvrij zien en vroeg of we al een keuze konden maken. Ik heb even bedenktijd gevraagd. En zo kwamen we die middag thuis met een paar scenario's voor een hypotheek en stond de adviseur in de startblokken om de offerte van onze keuze aan te vragen, terwijl we die ochtend nog een incompleet dossier hadden volgens het dashboard.