24 februari 2016

Bespaarcentage 12

Was ik voor januari laat, voor februari ben ik juist vroeg. Ik heb toevallig nu tijd om dit blogje te schrijven (en geen puf voor uitzoekwerk).

Februari was mijn twaalfde maand als Mevrouw Money Wenkbrauw. Mijn bespaarcentage was 57%. Dat is iets hoger dan januari, maar lager dan het gemiddelde van de maanden daarvoor. Dat komt voornamelijk doordat ik eenmalige stortingen/bonussen zoals vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering omsla per kalenderjaar. In mei verwacht ik mijn vakantiegeld weer te kunnen sparen en dan zal dus ook dit percentage stijgen.

Voor nog meer vergelijkbaarheid heb ik ook het kale bespaarcentage ('B% kaal') opgenomen in mijn tabel. Dat is dus zonder bonussen als vakantiegeld. In de kolom 'B% jaar' staat het bespaarcentage met de bonussen van dat kalenderjaar erin verwerkt.

Ik ben tevreden met die 57%. Ik lig daarmee goed op koers voor een bespaarcentage van 60% over 2016. Het zit boven het gemiddelde van het kale bespaarcentage over 2015 en toen heb ik dat ook gehaald.Hieronder volgt een lijstje van mijn (/onze) acties sinds de kennismaking met 3M.
 1. Spaargeld en reserveringen verhuisd naar spaar- en depositorekeningen met een beter rentepercentage (van 0,9 naar 2,0).
 2. Hypotheekaflosplan gemaakt en de reservering tbv de aflossing verhoogd. Plan is inmiddels veranderd in: zo snel mogelijk alles aflossen.
 3. Een beleggingsrekening aangevraagd én ik beleg nu maandelijks.
 4. Pensioenregelingen gecheckt.
 5. Vakantiegeld, loonsverhoging en eindejaarsuitkering op mijn beleggingsrekening gezet.
 6. Zo vaak mogelijk fietsen in plaats van de trein nemen.
 7. Brood, fruit en jus mee naar het werk ipv daar kopen, en vervolgens mijn jus-consumptie teruggebracht.
 8. Cola-consumptie gereduceerd, meer water gedronken.
 9. Minder uit eten, minder geborreld. Vaker een pilsje gedronken ipv wijn.
 10. Meer vegetarisch gegeten.
 11. Minder uitgegeven aan boodschappen door minder dure merken te kopen.
 12. Goedkopere aansprakelijkheidsverzekering gezocht en afgesloten.
 13. Goedkoper energiecontract afgesloten.
 14. Een paar abonnementen (sms, Vereniging Eigen Huis, ...) opgezegd.
 15. Korting gevraagd bij verlenging internet-abonnement.
 16. Schoonmaakster voor 50% opgezegd, en vervolgens heeft zij zelf de andere 50% opgezegd :)
 17. Zuinig met energie. Quooker uitgezet
 18. Nieuwe batterij in plaats van een nieuwe telefoon gekocht.
 19. Allergoedkoopste laptop gekocht en pas op het moment dat het echt noodzakelijk was.
 20. De design-radiator die we al heel lang wilden via marktplaats gekocht in plaats van nieuw. (We hadden een extra radiator nodig.)
 21. Een kinderboekenkastje gemaakt van afvalhout in plaats van nieuw materiaal.
 22. Zegeltjes gespaard.
 23. Extra inkomsten gegenereerd met Euroclix* (in februari niets ingewisseld). 
 24. Extra inkomsten gegenereerd met Klezzer*. (uitleg) (in februari nog geen uitbetaling; mogelijk haal ik het net voor eind februari).
 25. Advertenties op mijn blog gezet, die nog steeds weinig tot niets opleveren, maar er komen wel meer bezoekers en dat vind ik eigenlijk ook wel leuk.
Wat ik niet gedaan heb, en waarschijnlijk ook niet ga doen, maar wat wel zou helpen:
 • Verhuizen naar een goedkoper huis.
 • Meer werken.
 • Loterij opzeggen.
*Voor aanmeldingen bij Euroclix of Klezzer via deze links krijg ik een bonus.

21 februari 2016

Werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen staan helemaal niet op mijn loonstrookje. Ze vallen ook niet onder de loonheffing die op mijn loonstrookje staat. Toch een korte blogpost hierover in de serie: inzicht in mijn loonstrookje en de belasting die ik betaal.

Twee redenen voor aandacht voor de werknemersverzekeringen:
 1. Ik dacht dat ze onder de loonheffing vielen. Dat moet opgehelderd worden.
 2. Er moeten wel werknemersverzerkingspremies voor mij betaald worden. Dat moet mijn werkgever doen. Het bedrag dat hij hiervoor betaalt telt niet bij mijn bruto-loon. Maar het lijkt mij dat je dit wel als belasting kunt beschouwen.

ad 1. Werknemersverzekeringen vallen niet onder de loonheffing
Hoewel je altijd voorzichtig moet zijn met het het raadplegen van Wikipedia als enige bron, hier toch een citaat, dat de verwarring (punt 1) enigszins verklaart.
"Sinds 1 januari 2006 moet de werkgever de loonheffing, de premies werknemersverzekeringen, en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet op één gecombineerde aangifte afdragen. Deze heffingen worden gezamenlijk, enigszins verwarrend, loonheffingen genoemd. 

Wat zijn werknemersverzekeringen?
De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers (mensen in loondienst) tegen het inkomensverlies als ze werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek worden.

De werknemersverzekeringen zijn:
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Ziektewet (ZW)

ad 2. Wie betaalt en wat dan?
De werkgever (of uitkeringsinstantie) betaalt deze premies. Er wordt dus ook premie voor je betaald als je een uitkering krijgt. 
Hoeveel en wat de werkgever (/uitkeringsinstantie) precies betaalt, vind ik vrij ingewikkeld. Het hangt van een aantal variabelen af. De premie voor WW bestaat bijvoorbeeld uit twee delen: een deel voor het algemene fonds, en een deel voor het sectorfonds. Bij welke sector je hoort hangt af van de werkzaamheden, en er gelden verschillende tarieven voor verschillende sectoren.
Ik werk voor de overheid en voor overheidswerkgevers zit het dan nog weer anders: die betalen niet aan het algemene werkloosheidsfonds en ook geen sectorpremie, maar zij betalen Ufo-premie. Dat klinkt een stuk spaciër dan het is. Het betekent gewoon: uitvoeringsfonds overheid.

De bedragen die voor mij betaald worden, ga ik voorlopig nog even niet uitzoeken. Ik ben overigens wel benieuwd, maar eerst maar eens het gedeelte over loonheffing afmaken. Ik ga dus eerst uitzoeken hoe het zit met de heffingskortingen.

20 februari 2016

Wie betaalt nou wat?

Ik probeer (nog steeds) inzicht te krijgen in wat er op mijn loonstrookje staat, hoeveel belasting ik betaal, hoe dat is opgebouwd en waarom. Ik ben weer ergens tegenaan gelopen: wie betaalt wat? Dit (en mijn andere blogjes hierover) is een wat theoretische zoektocht. Uiteindelijk krijg je wat je krijgt, en hoe het gedeelte wat je niet krijgt precies opgesplitst is, maakt niet zoveel uit, je hebt er geen keuze in. Maar ik wil het graag weten. Als u of jij dat niet wil weten, kun je beter stoppen met lezen. Ik hoop dat u/jij terugkomt als ik weer over andere dingen schrijf.

Ik dacht dat ik het begreep:
- Als je in Nederland woont of werkt dan moet je premies betalen voor de volksverzekeringen. Dat is geld wat jij verdiend hebt, en wat je moet betalen aan de overheid.
- Als je werkt in loondienst worden die premies door je werkgever aan de overheid overgemaakt (en als je een uitkering hebt, door je uitkeringsinstantie). Maar het is nog steeds een premie die jij betaalt van het geld dat jij verdient. De handeling ligt alleen bij je werkgever. (Stel Piet en Klaas gaan een klusje voor hun vader doen, waar ze allebei 7,50 euro mee verdienen. Piet had in de week daarvoor 2,50 van Klaas geleend. Ze spreken af dat vader Piet 5,00 (7,50 - 2,50) geeft en Klaas 10,00 (7,50 + 2,50). Dan heeft Piet Klaas terugbetaald en niet vader. Toch?)

Door onderstaand stukje van  de site van de belastingdienst lijkt het erop dat het bij de werknemersverzekeringen net iets anders zit. De werkgever mag bij een bepaalde premie een deel op de werknemer verhalen (onderstreping in het citaat is van mij). Dat suggereert volgens mij dat de werkgever de rest moet betalen van zijn 'eigen' geld.
In de praktijk zal het misschien op hetzelfde neerkomen, omdat de werkgever het hoe dan ook optelt bij de kosten die hij moet maken voor de werknemer, en omdat de andere premies uiteindelijk toch ook niet gelabeld blijven als geld van Mevrouw Money Wenkbrauw. Maar ik snap niet waarom dit anders geformuleerd wordt.
Iemand enig idee?

Citaat van de site van de belastingdienst:

"Werkt u in loondienst? Of ontvangt u een werkloosheidsuitkering? Of een uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan moeten er voor u premies worden betaald voor de werknemersverzekeringen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt deze premies voor u aan ons. (...)
De regel is dat uw werkgever of uitkeringsinstantie de premies werknemersverzekeringen betaalt. Hierop is 1 uitzondering: u betaalt misschien mee aan de gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

U betaalt misschien mee aan de gedifferentieerde premie WGA
Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt de gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Maar uw werkgever mag een deel van deze premie op u verhalen. Dat betekent dat hij een deel van het bedrag dat hij betaalt, mag inhouden op uw nettoloon. Als uw werkgever dit doet, kunt u dat zien op uw loonstrook. Het bedrag dat uw werkgever inhoudt, heet premie WGA of gedifferentieerde premie WGA."

19 februari 2016

Volksverzekeringen 2

Ik probeer inzicht te krijgen in wat er op mijn loonstrookje staat, hoeveel belasting ik betaal, hoe dat is opgebouwd en waarom. Dit blogje gaat in dat kader over de volksverzekeringen en is een vervolg op het blogje loonbelasting. Loonbelasting en volksverzekeringen zijn de onderdelen van de loonheffing op je loonstrookje (minus de kortingen waarover nog een blogje volgt).

Edit 21-2: Inmiddels heb ik door dat de werknemersverzekeringen niet tot volksverzekeringen en niet tot de loonheffing horen. Daar heb ik dit blogje over geschreven. Onderstaande tekst klopt dus niet waar gesteld wordt dat de werknemersverzekeringen bij de loonheffing horen. Voor de geschiedschrijving heb ik het laten staan.

Een kleine onduidelijkheid waar ik tegenaan loop, is dat er ook nog werknemersverzekeringen zijn. Die premies daarvoor zijn ook verwerkt in de loonheffing. Ze worden echter niet apart genoemd in de definitie. Mijn uitleg is als volgt: de werknemersverzekering kun je zien als een soort uitbreiding voor werkenden op de volksverzekeringen. Op Rijksoverheid.nl staat: "Samen [volksverzekeringen en werknemersverzekeringen] vormen zij de sociale verzekeringen van Nederland." Waarom die term niet gebruikt wordt bij de uitleg van loonheffing weet ik niet. Als iemand het weet, hoor ik het graag.

Hoe dan ook bestaat de loonheffing voor mij uit loonbelasting, en premies voor volksverzekeringen en (of inclusief) werknemersverzekeringen.

Op belastingdienst.nl staat:
"De volksverzekeringen zijn:
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wet langdurige zorg (Wlz) (Deze wet geldt vanaf 2015 en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)).
- Door de AOW hebben mensen een inkomen als ze de AOW-leeftijd hebben bereikt.
- Door de Anw hebben mensen een inkomen nadat de partner is overleden en de overblijvende partner bijvoorbeeld jonge kinderen verzorgt. 
- De Wlz of de AWBZ zorgt ervoor dat bijzondere ziektekosten betaald worden."

Voor deze verzekeringen betaal je premies als je een inkomen hebt (uit werk of woning). Elke premie heeft een eigen tarief. Aan het totaal van deze premies is een maximum gekoppeld. In onderstaande tabel de tarieven en het maximum van 2016, vertaald in maandbedragen op basis van een inkomen van 4.172,- (wat niet precies maar wel ongeveer mijn inkomen is). Zoals je kunt zien, kom je met een dergelijk loon boven het maximum. Dan geldt dus het maximum.

Edit 20-02 7.30: De Algemene kinderbijslagwet is ook een volksverzekering maar daar wordt geen premie voor betaald. Nu nog de werknemersverzekeringen en de heffingskortingen. Dit is dus nog (lang) niet het complete verhaal. Inkomen uit onze woning is hier niet in meegenomen, aangezien ik aan het maximum zit, hoeft dat denk ik ook niet, maar hoe dat precies zit heb ik nog niet uitgezocht.

Wat ik al wel heb uitgezocht:
- Loonbelasting: € 970,- per maand
- Volksverzekeringen: € 791,- per maand
(nb hier gaan dus nog kortingen af, maar dat heb ik nog niet uitgezocht.)

17 februari 2016

Vermogensrendementsheffing

In een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad staat dat de belastingheffing op vermogen in Nederland in strijd is met het recht op eigendom. De belastingheffing gaat uit van een fictief rendement (4%) en daar betaal je belasting over. Als het werkelijke rendement lager is dan de belasting en je daardoor inteert op je vermogen is er sprake van 'onteigenlijke ontneming'.
In het advies wordt voorgesteld om de overheid een termijn te geven om dit aan te passen.

Het gaat hier om een advies en het kan nog even duren voor de Hoge Raad een uitspraak doet, en als er dan iets moet veranderen duurt dat ook nog weer een tijdje.

Ik weet niet of dit potentieel goed nieuws is. Het is wel enigszins relevant voor mijn plan. Dat gaat er namelijk van uit dat ik kan leven van het rendement op mijn vermogen. Hoe meer belasting ik betaal over het rendement, hoe minder er over blijft om van te leven.
Op het moment (en in het afgelopen jaar) is de kans groot dat je inteert op je vermogen door de vermogensrendementsheffing.
Het idee is dat de rendementen weer gaan stijgen. Als het fictieve rendement dan gelijk blijft en dus het rendement waarover je belasting moet betalen niet meestijgt met het werkelijke rendement is dat een voordeel.
In 2017 verandert de regeling sowieso, maar ook die regeling gaat uit van fictief rendement.

Ik heb dit stukje gebaseerd op een artikel in het Financieel Dagblad. Daarin staat ook:

"Zolang dat [aanpassing/vervanging van de huidige belastingheffing] niet is gebeurd, kan de rechter beslissen dat de heffing niet mag worden opgelegd in gevallen waarin belastingplichtigen verlies lijden op hun vermogen."
Misschien toch eens uitzoeken of ik een bezwaar kan indienen, ook al is mijn vermogen nog niet zo groot.

15 februari 2016

Loonbelasting

Edit16-2 19:46u Ik had een fout gemaakt in de opsomming van het belastingtarief in box 1. Dat heb ik inmiddels verbeterd hieronder. (en ik heb nog een taalfoutje weggehaald)

Ik probeer inzicht te krijgen in hoeveel belasting ik betaal, hoe dat is opgebouwd en waarom. Dit blogje gaat in dat kader over de loonbelasting en is een vervolg op het blogje 'Loonheffing'.

In de begrippenlijst van de belastingdienst staat bij loonbeslasting:
Loonbelasting is het bedrag aan belasting dat een werkgever inhoudt op iemands fiscaal loon. De loonbelasting is een voorheffing op de verschuldigde inkomstenbelasting.

Inkomstenbelasting moet je betalen over inkomsten uit box 1) werk en woning; box 2) aanmerkelijk belang; box 3) sparen en beleggen. De totale afrekening hiervan vindt plaats nadat je aangifte hebt gedaan en de belastingdienst je een aanslag stuurt. Maar daarvoor houdt je werkgever dus al een deel van de belasting in, en dat is het deel 'inkomsten uit werk' (onderdeel van box 1). Overigens kan het zo zijn dat je werkgever niet alle loonbelasting inhoudt, maar dat geldt voor mij niet, dus dat laat ik even zitten.

Het belastingtarief in box 1 loopt op in vier schijven:
 1. Van 0 t/m 19.922 euro: 8,40%
 2. Van 19.923 t/m 33.715 euro: 12,25%
 3. Van 33,716 t/m 66.421 euro: 40,4%
 4. Vanaf 66.422 euro: 52%
Nou reken ik zelf altijd per maand. En vind ik het interessant om absolute bedragen te zien. Ik val ergens in de derde schijf, laten we zeggen halverwege. Dus dan geldt volgens mij per maand:
 1. Over de eerste 1.660 euro betaal ik 139 euro loonbelasting per maand.
 2. Over de 1.149 euro tussen 1.660 en 2.810 betaal ik 280 euro loonbelasting per maand.
 3. Over de 1.363 tussen 2.810 en 4.172 betaal ik 551 euro loonbelasting per maand.
Opgeteld is dat 970 euro per maand bij een loon van 4.172 euro (wat niet mijn precieze loon is, omdat ik dat toch liever niet exact op het internet heb staan). Dat is 23% loonbelasting, maar dit is zonder heffingskortingen. Ik moet zeggen dat dit minder is dan ik dacht. Voor de totale heffing moet ik hier natuurlijk ook nog de premies voor de volksverzekeringen bij optellen. En ik moet nog uitzoeken hoe het zit met vakantie-uitkeringen en zo. Dat komt in volgende blogjes.


Loonbelasting zonder heffingskortingen

12 februari 2016

Bespaarcentage 11

Door mijn zoektocht naar meer inzicht in mijn belastingzaken was ik er bijna niet aan toe gekomen het te bloggen:

Januari was mijn elfde maand als Mevrouw Money Wenkbrauw. Mijn bespaarcentage was 56%. Dat is lager dan de afgelopen maanden. Dat komt voornamelijk doordat ik eenmalige stortingen/bonussen zoals vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering omsla per kalenderjaar. In mei verwacht ik mijn vakantiegeld weer te kunnen sparen en dan zal dus ook dit percentage stijgen.

Ik ben tevreden met die 56%, ook al is het maar net 56% dankzij de afronding naar boven. Het is misschien een tikje aan de lage kant. Dat komt doordat ik een donatie heb gedaan en de kosten van een paar tandartsbezoekjes eind december heb betaald. Met 56% lig ik goed op koers voor een bespaarcentage van 60% over 2016.

Voor nog meer vergelijkbaarheid heb ik ook het kale bespaarcentage ('B% kaal') opgenomen in mijn tabel. Dat is dus zonder bonussen als vakantiegeld. In de kolom 'B% jaar' staat het bespaarcentage met de bonussen van dat kalenderjaar erin verwerkt.Hieronder volgt een lijstje van mijn (/onze) acties sinds de kennismaking met 3M.
 1. Spaargeld en reserveringen verhuisd naar spaar- en depositorekeningen met een beter rentepercentage (van 0,9 naar 2,0).
 2. Hypotheekaflosplan gemaakt en de reservering tbv de aflossing verhoogd. Plan is inmiddels veranderd in: zo snel mogelijk alles aflossen.
 3. Een beleggingsrekening aangevraagd én ik beleg nu maandelijks.
 4. Pensioenregelingen gecheckt.
 5. Vakantiegeld, loonsverhoging en eindejaarsuitkering op mijn beleggingsrekening gezet.
 6. Zo vaak mogelijk fietsen in plaats van de trein nemen.
 7. Brood, fruit en jus mee naar het werk ipv daar kopen, en vervolgens mijn jus-consumptie teruggebracht.
 8. Cola-consumptie gereduceerd, meer water gedronken.
 9. Minder uit eten, minder geborreld. Vaker een pilsje gedronken ipv wijn.
 10. Meer vegetarisch gegeten.
 11. Minder uitgegeven aan boodschappen door minder dure merken te kopen.
 12. Goedkopere aansprakelijkheidsverzekering gezocht en afgesloten.
 13. Goedkoper energiecontract afgesloten.
 14. Een paar abonnementen (sms, Vereniging Eigen Huis, ...) opgezegd.
 15. Korting gevraagd bij verlenging internet-abonnement.
 16. Schoonmaakster voor 50% opgezegd, en vervolgens heeft zij zelf de andere 50% opgezegd :)
 17. Zuinig met energie. Quooker uitgezet
 18. Nieuwe batterij in plaats van een nieuwe telefoon gekocht.
 19. Allergoedkoopste laptop gekocht en pas op het moment dat het echt noodzakelijk was.
 20. De design-radiator die we al heel lang wilden via marktplaats gekocht in plaats van nieuw. (We hadden een extra radiator nodig.)
 21. Een kinderboekenkastje gemaakt van afvalhout in plaats van nieuw materiaal.
 22. Zegeltjes gespaard.
 23. Extra inkomsten gegenereerd met Euroclix* (in januari niets ingewisseld). 
 24. Extra inkomsten gegenereerd met Klezzer*. (uitleg) (in januari geen uitbetaling).
 25. Advertenties op mijn blog gezet, die nog steeds weinig tot niets opleveren, maar er komen wel meer bezoekers en dat vind ik eigenlijk ook wel leuk.
Wat ik niet gedaan heb, en waarschijnlijk ook niet ga doen, maar wat wel zou helpen:
 • Verhuizen naar een goedkoper huis.
 • Meer werken.
 • Loterij opzeggen.
*Voor aanmeldingen bij Euroclix of Klezzer via deze links krijg ik een bonus.

9 februari 2016

Loonheffing

In de serie 'Wat staat er op mijn loonstrookje?' vandaag de loonheffing. Of eigenlijk staat er 'loonheffing tabel'. Daar kom ik nog op terug.

Ik heb het opgezocht op belastingdienst.nl. Daar staat:

Loonheffing is de belasting die je werkgever alvast aan ons betaalt, zodat jij dat niet achteraf hoeft te doen. Loonheffing is de verzamelnaam voor:
 • loonbelasting 
 • premie volksverzekeringen. Dit zijn bijvoorbeeld AOW-premies.
De toon is wat informeel. Dat komt doordat dit van het jongeren-gedeelte is geplukt. Het was het eerste zoekresultaat. Het volgende resultaat verwijst naar naar 'Loonheffing over uw AOW, pensioen of andere uitkering'. Er is ook nog een resultaat dat verwijst naar 'U gaat werken'. Ik begin al te denken dat mensen die al een tijdje werken en nog een tijdje moeten/mogen, óf al lang zouden moeten weten wat loonheffing is, óf al lang weten dat je dat niet moet willen weten.

Het derde resultaat had ik in eerste instantie overgeslagen in verband met de toelichting 'aangifte'. Toch maar geprobeerd en die komt uit bij de 'begrippen' (niet speciaal voor jongeren):

De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Werkgevers of uitkeringsinstanties houden de loonheffing in op loon of uitkering. Loonbelasting en premie volksverzekeringen worden vaak samen loonheffing genoemd, omdat ze als 1 bedrag worden ingehouden en afgedragen.

Nu moet ik dus uitzoeken wat loonbelasting precies is. Ik ben er al wel achter dat de termen 'loonheffing' en 'loonbelasting' vaak door elkaar gebruikt worden. En wat volksverzekeringen zijn (heb ik al gedaan maar daar moet ik nog een wat duidelijker blogje over schrijven dat echt over de inhoud gaat en niet over mijn verbazing over een bepaalde formulering). En dán moet ik erachter zien te komen, hoeveel het nou voor mij is.

Ik heb daar al naar gezocht. En ik loop tegen zoveel dingen aan dat ik het niet in één blogje krijg. Ik wil het namelijk zelf berekenen, opbouwen uit de afzonderlijke onderdelen (een redelijke benadering is ook goed) en niet als geheel opzoeken in een tabel of uit laten rekenen door een site.

En dan is er ook nog de korting, de loonheffingskorting. Ik ben komende week (weken?) nog wel even zoet.

7 februari 2016

Volksverzekeringen

Het staat er echt: "Volksverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die inwoners en werknemers in Nederland verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom, overlijden, bijzondere ziektekosten of kinderen."

We zijn dus met z'n allen verzekerd tegen de financiële gevolgen van kinderen. Ik ben niet voor of tegen kinderbijslag (heb me er nooit zo in verdiept), maar ik wist niet dat het als een verzekering gezien werd. Misschien is mijn interpretatie van het begrip verzekering verkeerd. Ik vind een verzekering een voorziening om de negatieve financiële consequenties op te vangen van iets wat je overkomt, waar je niet voor gekozen hebt.

Nu ik dat zo opschrijf, past het ook niet helemaal bij ouderdom en overlijden. Niet dat je daarvoor kiest (doorgaans), maar het is wel onvermijdelijk, in ieder geval dat overlijden. Hè nu wordt het bijna een zwaar blogje, terwijl dat niet de bedoeling was. Het viel me gewoon op dat we verzekerd zijn tegen de financiële gevolgen van kinderen. Ik vind de formulering iets grappigs hebben en dat wilde ik even delen, meer niet eigenlijk. 

Al schrijvende kom ik erachter dat het best wel wat dingen aanstipt waar ik over na wil denken of die ik uit wil zoeken. Is mijn interpretatie van verzekering te eng? Wat is eigenlijk het idee achter kinderbijslag? Ik heb wel een idee, maar ben wel benieuwd wat de officiële onderbouwing is. Ik vermoed in ieder geval dat de 'de' in 'de financiële gevolgen' ook niet helemaal klopt, want kostendekkend is het niet die kinderbijslag voor zover ik weet. 

Goed, mijn google-lijstje is weer wat langer geworden. En dat terwijl ik bezig was met het googelen van alle begrippen op mijn salarisstrookje, omdat me dat een goed begin leek om het probleem 'ik weet niet hoeveel belasting ik moet betalen' op te lossen. Voor wie het wil weten: de premie voor volksverzekeringen valt dus onder 'loonheffingen'.


6 februari 2016

Onbenul

Zoals ik gisteren schreef, voel ik me financieel competent op het gebied van 'financiën in kaart'. Er is echter wel een gebied waarop ik me een redelijke onbenul voel: belastingen en heffingen en zo. Ik weet er wel wat vanaf maar niet genoeg om in te kunnen schatten, zelfs niet bij benadering, hoeveel belasting ik betaal, of we straks bij moeten betalen of terugkrijgen, en ik weet ook niet hoe ik dat één-twee-drie op zou moeten zoeken.

Onze situatie is de afgelopen jaren steeds anders geweest, dus ik kan niet kijken naar voorgaande jaren. Eigenlijk is het toch wel heel onhandig dat ik hier zo weinig vanaf weet.
De belastingaanslag betalen we van de gezamenlijke rekening en evt. teruggave gaat ook op die rekening. Ik heb heel goed in beeld wat er op onze gezamenlijke spaarrekening staat en welk gedeelte daarvan reserveringen voor concrete doelen betreft en welk gedeelte ik achter de hand wil hebben voor noodgevallen. Dan blijft er nog een bedrag over wat deels voor de belasting is en deels vrij te besteden is. Maar ik weet dus niet welk deel vrij te besteden is. Ik weet niet eens zeker of het genoeg is. Daar moet verandering in komen.

5 februari 2016

Saldo-check

Een tijdje geleden las ik op in10jaarfinancieelonafhankelijk een interessante blog over financiële competentie. Er zijn volgens het nibud een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om jezelf financieel competent te mogen noemen, en één daarvan is 'Bekijkt wekelijks het banksaldo'. Ik vind dat een opmerkelijke. (Voor de rest van de voorwaarden verwijs ik je naar de bewuste blog. Ik ga hier alleen even in op het bekijken van het banksaldo.)

Volgens het nibud zou je dus wekelijks je banksaldo moeten checken om jezelf financieel competent te mogen noemen. Ik ben daar verbaasd over. Ik weet hoeveel ik op mijn bankrekening heb staan. Ik weet wanneer welk bedrag wordt afgeschreven en ik weet wanneer welk bedrag wordt bijgeschreven. Daarvoor hoef ik niet wekelijks mijn saldo te checken.
Juist toen ik me niet zo bewust was van mijn financiële zaken, checkte ik om de haverklap mijn rekening. Gewoon omdat ik geen flauw idee had hoeveel erop stond. En omdat ik ook niet wist wanneer bepaalde vaste lasten werden afgeschreven, was die informatie die volgende dag al weer waardeloos.

Natuurlijk is het nog slechter als je niet weet hoeveel er op je rekening staat, én het niet checkt. Maar om te stellen dat je één keer per week je bankrekening zou moeten checken, is ook raar. Ik denk dat het komt doordat het nibud een oplossing/actie noemt in plaats van een echte competentie. Volgens mij gaat het erom dat je weet wat er op je bankrekening staat. (Of zie ik dat verkeerd?) Als je een alert hebt ingesteld als je saldo onder of boven een bepaald niveau komt, lijkt me dat ook goed. En zo zijn er misschien nog wel meer oplossingen te bedenken voor het in kaart hebben van je financiën.

Ik check mijn saldo als
 • ik een bij- of afschrijving wil controleren, 
 • ik weet dat mijn saldo laag is (om zeker te weten dat ik me niet vergis en daardoor rood kom te staan (dat is overigens nooit zo),
 • als mijn salaris gestort is (om precies te bepalen hoeveel ik over heb van de maand ervoor om dat door te kunnen storten naar mijn beleggingsrekening).
Dat is niet per se wekelijks. Toch voel ik me op dit gebied financieel competent. Ik ben blij dat ik niet meer zo vaak mijn saldo hoef te checken.

3 februari 2016

Moet ik nieuwe schoenen?

Mijn zwarte 'winterschoenen' zijn behoorlijk oud, zeker ouder dan vijf jaar, maar het zou ook zomaar tien jaar kunnen zijn. Het zijn half hoge laarsjes met een redelijk puntige neus. Het leer heeft vooral op de neus al best wat te verduren gehad. Sinds een half jaar poets ik mijn schoenen wat vaker dan voorheen, maar niet alle beschadigingen zijn weg te poetsen.

En nu is één van de hakken kapot gegaan. Ik zou ermee naar de schoenmaker kunnen gaan. Ik twijfel er echter over. Ik meen me te herinneren dat ik de vorige keer (ongeveer twee jaar geleden?) het laten lappen van deze laarsjes duur vond. Ik heb een bedrag van meer dan 50 euro in mijn hoofd. Ik weet niet zeker of dat klopt, maar voor 50 euro kan ik volgens mij beter nieuwe schoenen kopen.

Maar ik heb een hekel aan schoenen uitzoeken en passen, al mijn hele leven lang. En sinds bijna een jaar houd ik ook niet van geld uitgeven. Dus de vraag is: heb ik nieuwe schoenen nodig?

Ik heb bruine laarzen en rode halfhoge laarsjes. Bruine laarzen kunnen niet (zo goed) onder een blauw of zwart pak. Rode kunnen vaker onder die pakken, maar ook niet altijd. En ik wil ook niet altijd rode laarsjes aan. Het heeft een bepaalde uitstraling waar ik niet altijd zin in heb.
Ik heb ook zwarte schoenen. Die zijn echter te open voor het huidige weer. Maar het kan niet meer heel lang zo koud en nat zijn, toch?

Ik draag gewoon vaker bruin komende weken. En een paar keer rode laarsjes kan mijn imago nog wel aan, denk ik.

'Een gat in je schoen? Beter dan andersom' zegt Meneer Money Wenkbrauw


1 februari 2016

Online geld verdienen met Klezzer

Ik heb mijn eerste betaling van Klezzer ontvangen. Half november 2015 meldde ik me aan en sindsdien schreef ik een vijftal reviews. Elke week groeide mijn saldo met een klein bedrag, ook als ik die week niets geschreven had. De laatste weken werd het bedrag waarmee mijn saldo groeide overigens gestaag groter (de groei ging dus steeds sneller).

Op zondag 31 januari overschreed mijn saldo de 'magische grens' van tien euro. Ik vroeg uitbetaling aan, en meteen de volgende dag (vandaag dus) werd het bedrag bijgeschreven op mijn bankrekening.

Ik ben wel tevreden met Klezzer. Je wordt niet slapend rijk, maar je kunt er wel wat mee verdienen en de inspanning is relatief laag. Je saldo groeit door, ook als je er een poosje helemaal geen tijd in steekt. Het gaat tot nu toe niet heel snel (Euroclix* gaat bij mij ongeveer twee keer zo snel), maar als de stijgende trend van de afgelopen weken aanhoudt, gaat het binnenkort net zo snel. En er gaat minder tijd in Klezzer zitten dan in Euroclix.

Elk half miljoen begint met een tientje.


Geld verdienen met Klezzer in het kort
1. Meld je aan via deze link met je profiel van facebook of linkedin*.
2. Schrijf een review of kopersgids en publiceer deze.
3. Eventueel herhaal je stap 2 zo vaak als je wil, maar dat hoeft niet.
4. Elke week krijg je geld voor al je reviews (niet alleen de nieuwe)
5. Zodra je een tientje hebt, kun je uitbetaling aanvragen en dan stort Klezzer het geld op je rekening (dat gaat snel).

Klezzer; iets uitgebreider
Klezzer is een site met kopersgidsen en reviews. Het verschil met andere sites met reviews is, dat je alleen een review kunt schrijven als je inlogt met een profiel (van facebook of linkedin). Bovendien worden reviewers gestimuleerd om foto's te plaatsen van het product. Dat is om valse reviews te voorkomen.

Je kunt geld verdienen op Klezzer door het schrijven van die kopersgidsen en reviews. Je moet je dan eerst aanmelden met je profiel van facebook of linkedin. Dat kan via deze link*.

Als je je hebt aangemeld kun je meteen beginnen met het schrijven van een review of kopersgids. Zodra je een review gepubliceerd hebt, deel je mee in de opbrengsten van de spaarpot. Je kunt een tekst schrijven, plus- en minpunten aangeven en een foto bij je review plaatsen.
Elke week wordt de helft van de spaarpot verdeeld onder de schrijvers. De andere helft blijft in de spaarpot en telt mee bij het saldo van de volgende week. Hoe meer en hoe beter je geschreven hebt, hoe meer je uit de spaarpot krijgt.

Daarnaast kun je geld verdienen als mensen zich via jou aanmelden bij Klezzer.

Klezzer bepaalt de kwaliteit van een review op basis van het aantal woorden, het aantal plus- en minpunten, het aantal foto's, of er een foto met QR-code verificatie aanwezig is en het aantal keren dat de review gedeeld wordt via social media. Voor een kopersgids telt het aantal woorden en het aantal keren de kopersgids gedeeld wordt via social media.Daarnaast zijn er ook nog producten waarvoor je een bonus kunt verdienen. Zodra je een tientje bij elkaar hebt, kun je laten uitbetalen (en dat doen ze dus echt).

Klezzer verdient geld doordat de aangesloten webshops een commissie betalen als er een product verkocht wordt via Klezzer. Hoe meer producten er verkocht worden, hoe meer geld Klezzer in de spaarpot doet.
Beginnen op Klezzer is eigenlijk heel simpel. Je meldt je aan* en begint met schrijven. Je krijgt meteen een euro als welkomstbonus.

*Als je je aanmeldt om geld te verdienen via een van de links in dit artikel, krijg ik ook een bonus (zou ik leuk vinden; dankjewel en succes met Klezzer.)