21 februari 2016

Werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen staan helemaal niet op mijn loonstrookje. Ze vallen ook niet onder de loonheffing die op mijn loonstrookje staat. Toch een korte blogpost hierover in de serie: inzicht in mijn loonstrookje en de belasting die ik betaal.

Twee redenen voor aandacht voor de werknemersverzekeringen:
  1. Ik dacht dat ze onder de loonheffing vielen. Dat moet opgehelderd worden.
  2. Er moeten wel werknemersverzerkingspremies voor mij betaald worden. Dat moet mijn werkgever doen. Het bedrag dat hij hiervoor betaalt telt niet bij mijn bruto-loon. Maar het lijkt mij dat je dit wel als belasting kunt beschouwen.

ad 1. Werknemersverzekeringen vallen niet onder de loonheffing
Hoewel je altijd voorzichtig moet zijn met het het raadplegen van Wikipedia als enige bron, hier toch een citaat, dat de verwarring (punt 1) enigszins verklaart.
"Sinds 1 januari 2006 moet de werkgever de loonheffing, de premies werknemersverzekeringen, en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet op één gecombineerde aangifte afdragen. Deze heffingen worden gezamenlijk, enigszins verwarrend, loonheffingen genoemd. 

Wat zijn werknemersverzekeringen?
De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers (mensen in loondienst) tegen het inkomensverlies als ze werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek worden.

De werknemersverzekeringen zijn:
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Ziektewet (ZW)

ad 2. Wie betaalt en wat dan?
De werkgever (of uitkeringsinstantie) betaalt deze premies. Er wordt dus ook premie voor je betaald als je een uitkering krijgt. 
Hoeveel en wat de werkgever (/uitkeringsinstantie) precies betaalt, vind ik vrij ingewikkeld. Het hangt van een aantal variabelen af. De premie voor WW bestaat bijvoorbeeld uit twee delen: een deel voor het algemene fonds, en een deel voor het sectorfonds. Bij welke sector je hoort hangt af van de werkzaamheden, en er gelden verschillende tarieven voor verschillende sectoren.
Ik werk voor de overheid en voor overheidswerkgevers zit het dan nog weer anders: die betalen niet aan het algemene werkloosheidsfonds en ook geen sectorpremie, maar zij betalen Ufo-premie. Dat klinkt een stuk spaciër dan het is. Het betekent gewoon: uitvoeringsfonds overheid.

De bedragen die voor mij betaald worden, ga ik voorlopig nog even niet uitzoeken. Ik ben overigens wel benieuwd, maar eerst maar eens het gedeelte over loonheffing afmaken. Ik ga dus eerst uitzoeken hoe het zit met de heffingskortingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten